Brother James Lockman “Healing the Earth”

Brother James Lockman, ofm, currently works as a Senior Vegetation and Restoration Ecologist for a company that restores natural habitats around California. He received his masters in Environmental Horticulture from University of California, Davis....

Bài Ca Tạo Vật

Bài Ca Tạo Vật là một bài hát ca tụng diễn tả lại cuộc hành trình của Thánh Phan-xi-cô đi theo Chúa qua các tạo vật huy hoàng. Đối với Thánh Phan-xi-cô, mọi tạo...