Xin cám ơn Anh đã yêu cầu gửi thêm tin tức về Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Chúng tôi hân hạnh được gửi thêm những tin tức về Tỉnh Dòng của chúng tôi, và sẽ tiếp tục gửi thêm những tin tức khác về cộng đồng của chúng tôi, cầu nguyện, và đời sống mục vụ.

Xin điền vào những chi tiết sau đây:


[recaptcha]

Nếu Anh cần hỏi thêm điều gì xin liên lạc với:

Văn Phòng Ơn Gọi
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601

Điện thoại: 510-821-4492
Email:

Bấm vô đây để ghi danh nhận tin tức cập nhật và những sự kiện sắp tới, và bấm vô đây để tải xuống tài liệu: 7 bước trong tiến trình tìm hiểu ơn gọi.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.