Xin cám ơn Anh đã yêu cầu gửi thêm tin tức về Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Chúng tôi hân hạnh được gửi thêm những tin tức về Tỉnh Dòng của chúng tôi, và sẽ tiếp tục gửi thêm những tin tức khác về cộng đồng của chúng tôi, cầu nguyện, và đời sống mục vụ.

Xin điền vào những chi tiết sau đây:


[recaptcha]

Nếu Anh cần hỏi thêm điều gì xin liên lạc với:

Văn Phòng Ơn Gọi
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601

Điện thoại: 510-536-3722 x157
Email:

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.