Biết Phải Làm Gì

Xin cùng chúng tôi và những người anh em hiện đang tìm hiểu về ơn gọi Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara gặp gỡ nhau. Chúng ta tất cả đều có chung một ơn gọi. Như Thánh kinh nhắc nhở chúng ta, bổn ohận chúng ta là “Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, với cả tâm trí, và yêu mến anh em như chính mình.” (Lu-ca 10: 27).

Bước vào thời gian nhận định là biết khám phá ra làm sao để biết cách yêu mến Chúa hết lòng và yêu mến anh em, là điều mà tất cả chúng ta được mời gọi để thực hành, không phải chỉ riêng những người tìm hiểu và nhận định để theo đời sống tu trì. Sau đây là những tin tức hữu ích trên trang điện toán hy vọng sẽ giúp Anh:

Trang Blogs

http://sbvocations.blogspot.com

Trang điện toán này của chúng tôi giúp Anh có những tin tức và tài liệu quan trọng liên quan đến việc nhận định và suy nghĩ của Anh. Trang này thường được cập nhật và bổ túc. Ấn vào mục “Tools for Discernment” (Tìm Hiểu Nhận Định) rồi Anh sẽ thấy những hướng dẫn khác.

Mỗi trang được trình bày để có thể đọc theo thứ tự, nhưng cũng có thể đọc ngang xuống không cần theo thứ tự. Ngoài ra mỗi trang chú trọng trình bày một vấn đề liên hệ trong việc nhận định. Xin nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Anh và muốn được gặp mặt Anh.

Càc Trang Đien Toàn Khàc

Facebook:  facebook.com/SBFranciscans
Twitter:  twitter.com/SBFranciscans
Podcast:  discernthecall.podomatic.com

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.