Một ứng viên dự tu Dòng Phan-xi-cô thường phải hội đủ những điều kiện sau đây:

 • Từ 21 tới 40 tuổi. Nếu không ở trong hạn tuổi này, ứng viên sẽ được xét riêng.
 • Mang quốc tịch Hoa kỳ hoặc phải có thẻ xanh (thường trú).
 • Có đủ sức khỏe và minh mẫn về tinh thần.
 • Tốt nghiệp trung học, và ưu tiên nếu có hai năm đại học.
 • Không bị ràng buộc về tài chánh và gia đình.
 • Một tín hữu Công Giáo La Mã ngoan đạo và đã được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm ít nhất là hai năm (Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức).
 • Có tinh thần cầu nguyện và ước muốn được có đời sống thiêng liêng.
 • Cởi mở muốn được học về mình và những ràng buộc của đời sống tu đức Dòng Phan-xi-cô.
 • Sẵn sàng chấp nhận theo cuộc sống khó khăn, trong sạch, và vâng lời.
 • Có thể sống chung và vui vẻ sinh hoạt với cộng đồng anh em.
 • Có thể chân thành phục vụ người nghèo, người đau yếu, và những người khác với mình.

Nếu vì lý do gì Anh không hội đủ những điều kiện trên đây, xin đừng ngần ngại tiếp xúc với một thành viên của Nhóm Ơn Gọi của chúng tôi.  Chúng tôi sẵn sàng gặp để biết thêm về hoàn cảnh của Anh.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.