Qua phép Rửa tội để trở thành Ki-tô hữu, tất cả chúng ta cùng chia xẻ  một ơn gọi:

“Để yêu mến Chúa hết lòng và hết tâm hồn, hết sức,
và yêu mến anh em như chính mình
.”
(Lu-ca 10: 27)

Con đường mà chúng ta sống ơn gọi của mình mang nhiều hình thức khác nhau. Một số chúng ta được gọi để sống đời sống tu trì trở nên tu sĩ hay nữ tu hay linh mục. Một số được gọi để trở thành linh mục triều (giáo phận) hoặc phó tế. Một số khác được gọi để lập gia đình, và một số khác được gọi để sống độc thân. Mỗi ơn gọi thể hiện qua một lời mời gọi chung qua đoạn Phúc âm của Thánh Lu-ca ở trên.

Bước vào thời gian nhận định là để khám phá ra mình có thể sống ơn gọi theo lời mời gọi cách nào tốt nhất để yêu thương. Đây là một hành động mà tất cả chúng ta được mời để dấn thân, không phải chỉ riêng những người tìm ơn gọi đi tu.

Thời gian để nhận định là thời gian ta suy nghĩ về những ân huệ, khả năng, những ước vọng, và những đam mê của chúng ta. Là thời gian chúng ta xin Chúa giúp để biết xử dụng thế nào cho được tốt đẹp nhất những gì cao quý trong đời mình và con người của mình để khai triển và gia tăng tình yêu Chúa và tình yêu chúng ta đối với nhau. Nếu sau thời gian nhận định, Anh cảm thấy có ơn gọi vào đời sống tu đức thì việc nhận định của Anh đã đạt được như ý. Còn nếu Anh nhận thấy có ơn gọi để sống đời sống vợ chồng hay độc thân thì việc nhận định của Anh cũng đã đạt được như ước muốn.

Chúng tôi sẽ hãnh diện được cùng chia xẻ với Anh trong thời gian Anh nhận định. Xin vui lòng điền vào phiếu Muốn Nhận Tin Tức để bắt đầu liên lạc với vị Phụ trách về Ơn Gọi của chúng tôi. Ngài sẽ cung cấp những tin tức cần thiết để giúp Anh nhận định về ơn gọi vào đời sống tu đức của Dòng Phan-xi-cô trong Tỉnh Dòng St. Barbara.

Sau đây là một vài đề nghị:

Giáo Hội thường dùng danh từ “nhận định” để chỉ về giai đoạn chúng ta tìm hiểu để quyết định một việc gì, theo tinh thần ánh sáng Phúc âm. Chẳng hạn như khi một thanh niên cảm thấy được Chúa Thánh Linh đánh động để nhận định về con đường mình đi thì người ấy được mời đến sống với chúng tôi trong thời gian nhận định này vào khoảng một năm, để có thể sống với Chúa, với chính mình, và những người khác.

Sống với Chúa

Để biết ý Chúa là để biết Chúa. Thời gian nhận định bắt đầu bằng việc cầu nguyện tha thiết.  Qua việc cầu nguyện chúng ta tạo được một khung cảnh trong đời sống để Chúa hiện diện. Chúng ta để cho Chúa tìm thấy chúng ta, muốn chúng ta, và kết hợp với chúng ta, và yêu mến chúng ta một cách thiết tha. Trong khung cảnh ấy chúng ta mới có thể biết Chúa và biết chúng ta nhiều hơn. Khung cảnh thích hợp nhất cho việc nhận định về ơn gọi Dòng Phan-xi-cô là ở chỗ thanh vắng, ngoài thiên nhiên, trong phép Thánh Thể, giờ Kinh nguyện trong ngày (buồi sáng và buổi chiều), qua Phúc âm, qua sự hướng dẫn thiêng liêng và qua một cuộc tĩnh tâm.

Lời Nguyện của Thánh Phan-xi-cô Assisi về Nhận Định

Lạy Thiên Chúa cao cả và đầy vinh quang,
Xin hãy chiếu sáng mọi nơi tối tăm trong lòng con
Và cho con Đức tin thật sự
Sự hy vọng vững bền,
Và lòng bác ái hoàn hảo,
Sự cảm nhận và sự hiểu biết,
Lạy Chúa,
Để con có thể thực thi
Giới răn thánh thiện và chân thật của Chúa
.

Hãy Tích cực Tham gia với Chính mình

Hãy tìm một vị Linh hướng có kinh nghiệm đã giúp những người khác nhận định về ơn gọi tu đức của mình. Vị ấy sẽ gi úp Anh biết rõ hơn về những ước vọng và đam mê của Anh và giúp Anh hiểu Chúa muốn Anh thực hiện những gì nơi Anh. Xin liên lạc với vị Phụ trách Ơn Gọi của chúng tôi để tìm một vị Linh hướng trong khu vực Anh ở.  Anh cũng có thể vào trang điện toán sau đây: http://www.sdiworld.org/ để tìm thấy danh sách của các linh hướng chuyên nghiệp có kinh nghiệm..

Anh có thể tìm mua cuốn sách sau đây: Ten Evenings with God (Mười Buổi Chiếu với Chúa)

Tác giả, nữ tu Phan-xi-cô Ilia Delio, OSF, là một giáo sư thâm niên về Khoa học và Tôn giáo ở Trung tâm Thần Học Woodstock, Trường Đại học Georgetown, đã viết cuốn sách đơn giản này để giúp những người tìm được những quyết định quan trọng trong đời mình mà không phải bối rối. Sách này cũng giúp chúng ta thấy việc tìm được ý Chúa cũng là biết Chúa. Cuốn sách này là một tài liệu rất hữu ích song song với việc được hướng dẫn thiêng liêng.

Tham gia với Người Khác

Trong thời gian nhận định cần tìm hiểu và tham gia vào sứ mệnh của Giáo Hội. Trong tươnq quan với người khác, ta nhận ra việc yêu thương người khác và được đáp trả bằng tình yêu trong các công tác mục vụ. Hãy tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội giúp người nghèo trong khu vực của mình. Hãy tham gia vào hoạt động công lý và hòa bình. Hãy tìm hiểu và thực hành việc chăm sóc tạo vật. Chia xẻ kinh nghiệm với vị linh hướng và những người cùng tham gia nhận định về đời sống tu đức như mình. Cần biết rằng việc nhận định phải được thực hiện trong môi trường sống với cộng đồng. Nhận định không phải là chỉ có “Chúa và Tôi” nhưng đúng ra phải là “Chúa và chúng ta.”  Xem phần Những Sinh Hoạt về Ơn Gọi trên trang điện toán này về những sinh hoạt Nhận định trong vùng để có thể liên lạc với những người khác cùng tham dự chương trình Nhận định như mình.

Vì Cha biết chương trình Cha đã dành cho con, Chúa phán,
chương trình làm cho con nên sung túc và không có hại cho con,
chương trình ban cho con hy vọng và tương lai.
Rồi con sẽ kêu lên Cha
Và sẽ đến và cầu xin với Cha,
Và Cha sẽ lắng nghe con.
Con sẽ tìm kiếm và sẽ tìm thấy Cha
Khi con tìm với cả tâm hồn.

(Giê-rê-mi-a, 29: 11-13)

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.