Để hoàn tất việc đào luyện của một giáo sĩ hay tu sĩ Dòng Phan-xi-cô  là một tiến trình nhiều giai đoạn, một tiến trình kéo dài cả đời!  Việc cam kết được đào luyện trong mỗi giai đoạn của cuộc đời giúp tiến thân và tăng trưởng bản chất Ki-tô hữu và tu đức của người giáo sĩ tu sĩ Dòng Phan-xi-cô.

Giai Đoạn Dự Tu

Thời gian đầu của giai đoạn đào luyện theo Dòng Phan-xi-cô được gọi là Dự tu.  Danh từ này có nguồn gốc La tinh, postulare, có nghĩa là “cân nhắc.”  Một người có ước vọng được sống đời sống Dòng Phan-xi-cô “cân nhắc” trong thời gian 9 tháng nội trú chuẩn bị để được chính thức chấp nhận vào Dòng.  Chương trình Dự tu của chúng tôi cung ứng một thời gian định hướng về đời sống cộng đồng Phan-xi-cô và đời sống cầu nguyện, cũng như các cơ hội mục vụ.  Trong thời gian này những người dự tu được cung cấp các phương tiện và tài liệu nhằm giúp họ phát triển khả năng tâm lý và tinh thần cần thiết cho đời sống tu đức và mục vụ.

Nhà Tập

Giai đoạn thứ hai của thời kỳ đào luyện theo Dòng Phan-xi-cô được gọi là Nhà Tập.  Trong thời gian một năm nội trú người ứng viên Nhà Tập (người mới bắt đầu)  nhận định về ơn gọi đời sống tu trì.  Người ấy tập để phát triển sự liên hệ với Chúa và phát triển bản chất Phan-xi-cô bằng việc học Thể lệ và Nội quy của Dòng, cũng như lời khấn nghèo khó, trong sạch, và vâng lời. Vì họ đã là một thành viên chính thức của Dòng nên được mặc áo Dòng gồm có một áo nâu, một mũ trùm đầu, và một sợi giây trắng để dùng như giây thắt lưng. Thông thường thì giây này có 3 ngấn, tượng trưng cho 3 lời khấn: nghèo khó, trong sạch và vâng lời.  Nhưng vì người ứng viên Nhà tập chưa có 3 lời khấn nên sợi giây  của họ không có 3 ngấn.

Các ứng viên Nhà tập của Tỉnh Dòng St. Barbara theo học tại Nhà Tập chung của Dòng Phan-xi-cô (www.facebook.com/FranciscanNovitiateBurlington).  Nhà Tập hiện nay tọa lạc tại Old Mission San Barbara, thành phố Santa Barbara, California.   Các ứng viên Nhà tập từ 7 Tỉnh Dòng Phan-xi-cô ở Mỹ, Tỉnh Dòng Christ the King ở miền Tây Canada, và các Tỉnh Dòng ở Úc châu và Singapore cùng ở chung với nhau tại đây.

Hậu Nhà Tập

Sau khi hoàn tất chương trình một năm Nhà tập, các ứng viên kết thúc thời gian một năm thử thách bằng việc thực hành lời khấn khó nghèo, trong sạch, và vâng lời cho thời hạn một năm. Kể từ đó họ được mang giây có 3 ngấn. Các lời khấn này được thực hành mỗi năm, cho đến khi họ sẵn sàng để khấn trọng thể và vĩnh viễn. Giai đoạn này gọi là khấn tạm. Thường thì thời gian từ 3 năm tối thiểu đến 9 năm tối đa để họ bước vào đời sống thánh hiến của một giáo sĩ hay tu sĩ Dòng Phan-xi-cô.

Trong thời gian hậu Nhà tập, hay còn gọi là khấn tạm, người tu sĩ được đào luyện thêm về mục vụ và về chuyên môn, và được theo học thêm tuỳ theo nhu cầu, khả năng, và theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của vị giám đốc. Việc đào luyện về Thần học cho các giáo sĩ và tu sĩ trong Tỉnh Dòng chúng tôi gồm có chương trình học tại Trường Thần Học Phan-xi-cô (www.fst.edu) ở Oceanside, California. Nhiều giáo sĩ và tu sĩ được đào luyện trong các ngành chuyên môn về kỹ thuật hay nghề nghiệp khác như y tá, xã hội, hay một ngành chuyên môn tại một vài trường khác.

Khấn Trọng thể

Sai khi hoàn tất thời gian hậu Nhà tập (từ 3 đến 9 năm), một tu sĩ trong thời gian khấn tạm, với sự chấp thuận của vị giám đốc và cộng đồng địa phương, sẽ làm đơn xin Giám Tỉnh để được khấn trọng.  Và nếu được chấp thuận, người ấy sẽ công khai thực hành 3 lời khấn nghèo khó, trong sạch, và vâng lời “cho cả đời tôi.”  Kể từ đây họ bắt đầu là thành viên trọn vẹn và vĩnh viễn của Dòng Anh em Hèn Mọn Phan-xi-cô.  Để được chịu các chức thánh, các tu sĩ và giáo sĩ phải thực hành lời khấn trọng trước.

Việc Đào Luyện Liên Tục

Đối với người giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô, việc đào luyện là một tiến trình liên tục suốt đời.  Việc đào luyện sau thời gian khấn trọng  - cuộc hành trình suốt đời gọi là đào luyện liên tục – có lẽ là thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của người giáo sĩ tu sĩ.  Bằng việc sống theo cam kết mà họ đã thực hành một cách chín chắn và đầy trách nhiệm qua việc đào luyện liên tục, các giáo sĩ và tu sĩ đã mang lời khấn giúp vun tưới miền đất cho các tu sĩ tương lai và tạo được một tấm gương sáng của một cuộc đời gắn bó với Phúc âm.  Các dịp tĩnh tâm của Tỉnh Dòng, các dịp hội ngộ với anh em Dòng, các dịp theo đuổi các chương trình học, và những chương trình học vấn bổ túc cao cấp khác đều là những thời gian đào luyện liên tục.  Quan trọng hơn cả, việc đào luyện này được thực hiện ngay trong đời sống cộng đồng hàng ngày và ngay trong các việc mục vụ khi người giáo sĩ tu sĩ được học hỏi và luôn luôn được kêu gọi và đào luyện để kết hợp mất thiết hơn với Chúa.

"Tôi muốn thành một người điên mới, mà thế giới chưa hề thấy."

—Thánh Phan-xi-cô Assisi

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.