Nhóm phụ trách về Ơn Gọi, cùng với các giáo sĩ tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara, có mặt để giúp đỡ Anh trong thời gian Anh quan sát và nhận định.  Chúng tôi mời Anh tham dự việc nhận định về ơn gọi Phan-xi-cô qua các sinh hoạt khác nhau:  Ngày tĩnh tâm “Đến mà xem,” tham dự buổi sinh hoạt nhận định hàng tháng với nhóm,  tham gia hoạt động mục vụ giúp cho người nghèo.  Chúng tôi có thể giúp Anh tham gia các hoạt động này.  Nói cách khác, chúng tôi muốn mời Anh sống thử đời sống của chúng tôi, thử xem cảm nghiệm trong lòng Anh, và đáp lại những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.

Xin ghi tên để nhận Bản tin của chúng tôi về những sinh hoạt sắp tới.

  • Chương trình tĩnh tâm “Hãy Đến Mà Xem”Từ Chương trình tĩnh tâm “Hãy Đến Mà Xem”Từ Ngày:  15 đến 17 tháng 12, time 5pm~1pm tại:  Mission San Luis Rey
  • Chương trình tĩnh tâm “Hãy Đến Mà Xem”là một chương trình tĩnh tâm dành riêng cho những ai đang tìm hiểu Ơn Gọi. Trong 3 ngày, các bạn sẽ có được thời gian cầu nguyện và suy niệm về đức tin và ơn gọi của mình. Xin liên lạc:Chương trình tĩnh tâm “Hãy Đến Mà Xem”là một chương trình tĩnh tâm dành riêng cho những ai đang tìm hiểu Ơn Gọi. Trong 3 ngày, các bạn sẽ có được thời gian cầu nguyện và suy niệm về đức tin và ơn gọi của mình. Xin liên lạc:- Thày Eric Pilarcik, OFM 408-903-3422- Cha Oscar Mendez, OFM 510-821-4492
  • Đại Hội Giáo Lý từ   Ngày: 15 đến 18 tháng 3   tại: Anaheim Convention Center  Đại Hội Giáo Lý tại Anaheim là một trong những đại hội lớn nhất trong nước Mỹ. Đại hội này có những buổi hội thảo và thuyết giảng về đức tin Công Giáo. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho các bạn đang tìm hiểu ơn gọi để học hỏi thêm về đức tin của mình. Xem thêm chi tiết tại.  Website: http://www.recongress.org/2018/
ĐIỂM QUAN TRỌNG