Ơn Gọi

Xin chào Anh đã vào xem phần Ơn Gọi của giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara! Chúng tôi phấn khởi nhìn thấy Anh đã tìm được tới đây – hay là tôi phải nói: Chúa Thánh Linh đã thúc đẩy Anh? - đến với trang điện toán của chúng tôi! Tôi mời Anh vào xem những trang này! Trang điện toán của chúng tôi không cống hiến mọi điều muốn biết, nhưng xem như một lời mời gọi “đến mà xem!”

Chúng tôi hãnh diện được đi chung với Anh, trong khi Anh tìm hiểu để nhận định. Xin vui lòng điền vào phiếu yêu cầu gửi thêm tin tức, rồi chúng tôi sẽ gửi tập tài liệu gồm những tin tức tổng quát và giữ liên lạc với Anh.

Xin Chúa chúc lành và cầu chúc Anh mọi sự tốt đẹp.

Cha Sebastian Sandoval, OFM
Cha Vincent Nguyen, OFM
Thày Zeno Im
Nhóm Điều hành Ơn Gọi
Tỉnh Dòng St. Barbara
1500 34th Avenue, Oakland CA 94601
Phone: (510) 536-3722 x111
Email:

"Quá khứ là một khai lộ. Chúa mời gọi chúng ta đến một chỗ mới, một nơi ta chưa biết."

—Cha Jose Carballo, OFM nguyên Tổng quyền Dòng, Đấng kế vị thứ 119 của Thánh Phan-xi-cô Assisi

Nhận Định Ơn Gọi

Xin cùng chúng tôi và những người anh em hiện đang tìm hiểu về ơn gọi Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara gặp gỡ nhau. Chúng ta tất cả đều có chung một ơn gọi. Như Thánh kinh nhắc nhở chúng ta, bổn ohận chúng ta là “Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, với cả tâm trí, và yêu mến anh em như chính mình.” (Lu-ca 10: 27).

Xin Xem Thêm

Đào Luyện

Thủ tục đào luyện tiên khởi (dự tu và nhà tập) là thời gian đã được chấp thuận để người ứng viên, cùng với sự theo dõi và đồng hành của vị giám đốc và tập viện, được nhận vào Dòng Anh em Hèn Mọn để đi theo Chúa Giê-su Ki-tô theo con đường của Thánh Phan-xi-cô Assisi.

Xin Xem Thêm

Các Sinh Hoạt Liên quan đến Ơn Gọi

Nhóm phụ trách về Ơn Gọi, cùng với các giáo sĩ tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara, có mặt để giúp đỡ Anh trong thời gian Anh quan sát và nhận định.  Chúng tôi mời Anh tham dự việc nhận định về ơn gọi Phan-xi-cô qua các sinh hoạt khác nhau:  Ngày tĩnh tâm “Đến mà xem,” tham dự buổi sinh hoạt nhận định hàng tháng với nhóm,  tham gia hoạt động mục vụ giúp cho người nghèo.  Chúng tôi có thể giúp Anh tham gia các hoạt động này.

Xin Xem Thêm

Phiếu Yêu Cầu Gửi Tin Tức

Xin cám ơn Anh đã yêu cầu gửi thêm tin tức về Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Chúng tôi hân hạnh được gửi thêm những tin tức về Tỉnh Dòng của chúng tôi, và sẽ tiếp tục gửi thêm những tin tức khác về cộng đồng của chúng tôi, cầu nguyện, và đời sống mục vụ.

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.