St. Elizabeth Catholic Church
1500 34th Ave. Oakland, CA 94601
Br. Eric Pilarcik, OFM
408-903-3422

Bữa Ăn Tối và Tìm Hiểu Ơn Gọi là buổi gặp gỡ thân mật bao gồm cầu nguyện, ăn tối, và chia sẻ đức tin. Các bạn đang tìm hiểu ơn gọi sẽ có cơ hội gặp gỡ những người cùng tìm hiểu như mình để nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ, cũng như cảm tưởng của mình vể ơn gọi. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể lo bữa ăn tối cho các bạn chu đáo hơn.

Cha Vincent Nguyen, OFM 714-213-3914 (Tiếng Việt)