Assumption Church
2829 Winter St., Los Angeles, CA 90033

Bữa Ăn Tối và Tìm Hiểu Ơn Gọi là buổi gặp gỡ thân mật bao gồm cầu nguyện, ăn tối, và chia sẻ đức tin. Các bạn đang tìm hiểu ơn gọi sẽ có cơ hội gặp gỡ những người cùng tìm hiểu như mình để nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ, cũng như cảm tưởng của mình vể ơn gọi. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể lo bữa ăn tối cho các bạn chu đáo hơn.

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin: Cha Vincent Nguyen, OFM 714-213-3914 (Tiếng Việt)
Địa chỉ là: 2829 Winter St., Los Angeles, CA 90033
Bãi đậu xe có sẵn tại nhà thờ tại: 2832 Blanchard St., Los Angeles, CA 90033