University of San Diego
Hahn University Center – UC 238
5998 Alcala Park, San Diego, CA 92110

Bữa Ăn Tối và Tìm Hiểu Ơn Gọi là buổi gặp gỡ thân mật bao gồm cầu nguyện, ăn tối, và chia sẻ đức tin. Các bạn đang tìm hiểu ơn gọi sẽ có cơ hội gặp gỡ những người cùng tìm hiểu như mình để nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ, cũng như cảm tưởng của mình vể ơn gọi. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể lo bữa ăn tối cho các bạn chu đáo hơn.

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:
Cha Vincent Nguyen, OFM 714-213-3914 (Tiếng Việt)