Old Mission San Luis Rey
4050 Mission Ave. Oceanside, CA 92057

Chương trình “Đến Mà Xem” là một cuối tuần dành cho các anh em tìm hiểu Ơn Gọi. Trong 3 ngày, các anh em sẽ có cơ hội để kinh nghiệm đời tu của Dòng Phan-xi-cô: cách mà các tu sĩ cầu nguyện và sống Ơn Gọi của mình. Các anh em tìm hiểu cũng có cơ hội để thảo luận với các tu sĩ cũng như với các anh em cùng chí hướng với mình. Nếu các anh em muốn tham dự chương trình này, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi:
Cha Vincent Nguyen, OFM 714-213-3914 (Tiếng Việt)