Trường Thần học Phan-xi-cô (FST) là một trường hậu đại học duy nhất ở Bắc Mỹ đứng biệt lập được thiết lập để đáp ứng nhu cầu trí thức của Dòng Phan-xi-cô. Trường mang tính cách độc lập và là một cơ sở giáo dục được công nhận khả năng chuyên nghiệp, Trường được cung ứng các dịch vụ và tài liệu từ Trường Đại Học San Diego. Trường Thần Học Phan-xi-cô tọa lạc trong khuôn viên của Trường Đại Học San Diego.

Mang truyền thống lâu đời của Dòng Phan-xi-cô, Trường Thần Học Phan-xi-cô là nơi gặp gỡ của các vấn đề quan tâm của xã hội và một nền thần học. Những phát triển trong ngành giáo dục, đời sống cộng đồng, đời sống cầu nguyện và thờ phượng, công lý xã hội là những phần chính yếu của Trường Thần Học Phan-xi-cô. Ngoài việc đào luyện cho các tu sĩ Phan-xi-cô và các chủng sinh khác để làm Linh mục, Trường còn theo đuổi cung cấp một chương trình chuẩn bị về văn hóa và chuyên môn cho các thừa tác viên trong các vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội hôm nay. Trường Thần Học Phan-xi-cô dạy kiến thức và tâm linh trong tinh thần của Thánh Phan-xi-cô và Thánh Clara Assisi.

Các Chương Trình Học Vấn ở Trường Thần Học Phan-xi-cô

Cao Học về Thần Học (Theology) http://fst.edu/master-of-theological-studies-mts
Cao Học về Thần Học (Divinity) http://fst.edu/master-of-divinity-mdiv
Cao Học về Thần Học Divinity và Theology http://fst.edu/concurrent-mdiv-and-mts-degrees
Thần Học Thế Giới http://fst.edu/academics-2/global-theological-education
Chứng Chỉ Thần Học http://www.fst.edu/academics/degrees-and-programs/non-degree-programs/
Chứng Chỉ Đào Luyện Linh mục http://www.fst.edu/global-theological-education/
Các Chương trình khác http://www.fst.edu/academics/degrees-and-programs/non-degree-programs/

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.