Trong bài hát ca tụng nổi tiếng của Ngài,  mang tựa đề Bài Ca Tạo Vật , Thánh Phan-xi-cô có nói đến “Chị Thần chết” như một người bạn đồng hành đưa chúng ta vào miền tình yêu viên mãn của Thiên Chúa, ở cuối cuộc đời.  Đối với người giáo sĩ tu si Phan-xi-cô, cuôc  hành trình cuối cùng này, cũng như ở giai đoạn nào trong cuộc đời Phúc âm theo chân Thánh Phan-xi-cô và Mẹ Clara, được đánh dấu bằng “tinh thần cầu nguyện và thánh hiến.”  Những khu vực thánh thiện và có tính cách lịch sử sau đây mang nhiều dấu ấn của tinh thần cầu nguyện của Thánh Phan-xi-cô.   Các giáo sĩ tu sĩ và nhân viên tại mỗi khu vực này, cùng với các nhà quàn tại địa phương, cung cấp các dịch vụ liên hệ đến nghi thức tang tế cho người Ki-tô hữu.

Nghĩa trang Lịch sử

Cơ sở Truyền giáo San Luis Rey
www.sanluisrey.org

Phần mộ Lịch sử

Cơ sở Truyền giáo cũ Santa Barbara
www.santabarbaramission.org

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.