“Hãy đi ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi.” Những lời của Chúa Giê-su trong Phúc âm Thánh Mát-cô thường được xử dụng như một châm ngôn trong đời sống mục vụ hướng dẫn tĩnh tâm hơn 60 năm của các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Trong đời sống mục vụ này, nghỉ ngơi, cầu nguyện, và suy niệm trong khung cảnh an bình và đẹp mang nhiều ý nghĩa hơn là như chỉ mới nghe: là thoát ra khỏi các hoạt động của đời sống và trở nên thụ động. Ngược lại, tĩnh tâm thường là một hoạt động hăng hái, đổi mới, và sống động và đưa đến những thay đổi quan trọng và sâu xa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

Qua sự hướng dẫn của các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô, các buổi tĩnh tâm đáp ứng ước vọng thiêng liêng của người tham dự thuộc mọi tôn giáo. Xin vào xem các trang điện toán của chúng tôi để biết thêm chi tiết về những cuộc tĩnh tâm, hội thảo, các lớp học, các nghi thức, và những chương trình sắp tới.

Trung Tâm Canh Tân Phan-xi-c ô

5802 E. Lincoln Drive
Scottsdale AZ 85253-4124
Điện thoại: 800-356-3247
Trang điện toán: http://thecasa.org

Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Damiano

710 Highland Drive
Danville CA 94526-0767
Điện thoại: 925-837-9141
Trang điện toán: http://sandamiano.org

Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Phan-xi-cô

549 Mission Vineyard Road
P.O. Box 970
San Juan Bautista California 95045-0970
Điện thoại: 831-623-4234
Trang điện toán: http://stfrancisretreat.com

Trung Tâm Tĩnh Tâm Serra

3401 Serra Road
P.O. Box 127
Malibu CA 90265
Điện thoại: 310-456-6631
Trang điện toán: http://serraretreat.com

Cơ Sở Truyền giáo San Luis Rey

4050 Mission Avenue
Oceanside CA 92057-6402
Điện thoại: (760) 757-3651
Trang điện toán: http://sanluisrey.org

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.