Đối với các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô, giáo xứ là trung tâm các hoạt động của Giáo Hội.  Giáo sĩ và tu sĩ phục vụ các cộng đồng giáo xứ trong nhiều vai trò khác nhau, tạo ra những khuôn mẫu về chia xẻ trách nhiệm lãnh đạo và các hoạt động mục vụ đa văn hóa.  Cùng với niềm vui và hy vọng của Thánh Phan-xi-cô và Thánh Clara, một giáo xứ Phan-xi-cô là nơi thể hiện Đức tin trong cuộc sống: đời sống cộng đồng. các sinh hoạt phụng vụ, các lễ hội, cuộc sống môn đệ mỗi ngày, khai triển và đào luyện đời sống thiêng liêng, những khó khăn và niềm vui của dân Chúa, và nhất là, một sứ mệnh: được ra đi từ bàn tiệc Thánh và lời Chúa để hàn gắn mọi vết thương.

Arizona

Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Maria
231 N 3rd Street
Phoenix AZ 85004-2219
Điện thoại: (602) 354-2100
Trang điện toàn: http://saintmarysbasilica.org

Giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe
9004 Calle Maravilla
Guadalupe AZ 85283-2376
Điện thoại: (480) 839-2860

Nhà thờ Nữ Vương Thiên Thần
5802 E Lincoln Drive
Scottsdale AZ 854253-4124
Điện thoại: (800) 356-3247
Trang điện toán: http://thecasa.org

San Xavier del Bac Mission
1950 W San Xavier Road
Tucson AZ 85746-7409
Điện thoại: (520) 294-2624
Trang điện toán: http://sanxaviermission.org

California

Giáo xứ Thánh Luis Vua
4070 Mission Avenue
Oceanside CA 92057
Điện thoại: (760) 757-3250
Trang điện toàn: http://sanluisreyparish.org

Giáo xứ Thánh Simon và Thánh Jude
20444 Magnolia Street
Huntington Beach CA 92646-5212
Điện thoại: (714) 962-3333
Trang điện toàn: http://ssj.org

Giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
2832 Blanchard Street
Los Angeles CA 90033-2617
Điện thoại: (323) 269-8171

Giáo xứ Đức Mẹ Vinh Quang
1316 S Herbert Avenue
Los Angeles CA 90023-4009
Điện thoại: (323) 268-9502

Giáo xứ Thánh Barbara
2201 Laguna Street
Santa Barbara CA 93105-3611
Điện thoại: (805) 682-4151
Trang điện toán: http://saintbarbaraparish.org

Giáo xứ Thánh Boniface
133 Golden Gate Avenue
San Francisco CA 94102-3899
Điện thoại: (415) 863-7515
Trang điện toán: http://saintbonifacesf.org

Giáo xứ Thánh Y-sa-ve
1500 34th Avenue
Oakland CA 94601
Điện thoại: (510) 536-1266
Trang điện toán: http://stelizabethoak.org

Oregon

Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả
10955 SE 25th Avenue
Milwaukie OR 97222-7616
Điện tho: (503) 654-5449
Trang điện toán: http://sjbcatholicchurch.org

Washington

Giáo xứ Thánh Phan-xi-cô Assisi
1104 W Heroy Avenue
Spokane WA 99205-1275
Điện thoại: (509) 325-1321

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.