Từ khi các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô từ miền Trung nước Mỹ đến trong những năm cuối thế kỷ 19, tinh thần truyền giáo bắt đầu được thể hiện nơi các bộ lạc thổ dân Mỹ châu trong vùng Tiểu bang Arizona.  Trong thời gian đầu các giáo sĩ và tu sĩ Dòng đã cố gắng thiết lập các trường học và gia tăng việc tranh đấu cho quyền lợi của người Thổ dân ở cấp chính quyền ở Washington D.C.  Các Ngài cũng đã soạn ra những cuốn tự diển đầu tiên và sách văn phạm trong một số ngôn ngữ của người Thổ dân.  Ngày nay các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô cùng làm việc với người Thổ dân Mỹ châu thuộc Chủng tộc Apache và Tohono O’odham để soạn các thành ngữ dùng trong phụng vụ và kinh nguyện.  Họ cũng cố gắng đáp ứng những nhu cầu về xã hội và kinh tế nằm ngoài phạm vi các nhà nguyện trong các bộ tộc.  Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với các văn phòng địa phương sau đây:

Cơ Sở Truyền giáo San Solano

Đường 19 và Đường Topawa
P.O. Box 210
Topawa AZ  85639-0210
Điện thoại: (520) 383-2350

Cơ Sở Truyền giáo San Xavier del Bac

1950 W San Xavier Road
Tucson AZ  85746-7409
Điện thoại: (520) 294-2624
Trang điện toán: sanxaviermission.org

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.