Các hoạt động mục vụ về xã hội trong Tỉnh Dòng St. Barbara chú trọng đến việc phục vụ những khu vực nghèo khó trong các thành phố lớn. Những khu vực nằm trong tầm hoạt động của Tỉnh Dòng gồm có ở San Francisco, Los Angeles, và ở Thành phố Guaymas trong Tiểu bang Sonora ở miền Bắc Mexico. Ở những trung tâm này việc phân phối thực phẩm là công tác chính với sự chú trọng đến việc tạo được một khung cảnh thân thiện và hiếu khách. Trong lãnh vực hoạt động mục vụ này, cách cư xử và thực hiện việc phân phát cũng quan trọng như những gì được thực hiện và phân phát.

Ngày nay có ba sinh hoạt mục vụ thuộc loại này – Cơ sở St. Anthony, Trung tâm Phan-xi-cô, và Cơ sở Casa Franciscana - phục vụ và cung cấp hơn 1 triệu bữa ăn mỗi năm cho người nghèo. Các dịch vụ này mang lại ánh sáng của sự liên kết nhân bản – tình bạn, tình anh em và chị em – cho mọi người tìm đến. Ngoài ra cũng còn có dịch vụ cung cấp y tế, dịch vụ xã hội, cung cấp quần áo, giúp kiếm việc làm, chữa trị nghiện ngập, và các chương trình hỗ trợ liên quan đến việc giao dịch với các cơ quan chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo.

Để biết thêm chi tiết về các công tác mục vụ này xin vui lòng liên lạc với các số điện thoại và trang điện toán sau đây:

Cơ Sở St. Anthony

150 Golden Gate Avenue
San Francisco CA 94102-3809
Điện thoại: (415) 241-2600
Trang điện toán: http://stanthonysf.org

Trung Tâm Phan-xi-cô

1835 S. Hope Street
Los Angeles CA 90015-4101
Điện thoại: (213) 747-5347
Trang điện toán: http://sfcla.org

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.