Khi Thánh Phan-xi-cô Assisi bắt đầu cuộc đời phục vụ của Người, tất nhiên Người đã không có một hướng đi rõ rệt.  Người ra đi, tiếp xúc với người này người nọ, đồng hành với những người nghèo khó, và không ngờ lập ra một con đường mới cho cuộc sống tu hành.  Trong khi những lối sống tu đức từ trước, theo cách thực hành sống chiêm niệm, dựa theo lối sống của các Ki-tô hữu trong các Cộng đồng tiên khởi được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ, thì ngược lại, Thánh Phan-xi-cô dựa vào Phúc âm để thiết lập một lối sống trung thực với hướng đi của Chúa Giê-su.  Về sau được biết đến như là một lối sống phục vụ nghèo khó, tự đặt mình vào bàn tay Thiên Chúa một cách khiêm tốn, để rao giảng và nhận ra Tin mừng của Nước Chúa.

Mục Vụ Chăm sóc Người Nghèo khó

Mục vụ Chăm sóc Người Nghèo khó là danh từ chúng tôi đặt cho những dịch vụ mà Anh em Hèn Mọn thi hành ở những nơi mà những cách phục vụ mới và những dịch vụ khác đòi hỏi phải vượt qua những cách đã thực nghiệm. Mục vụ Chăm sóc người nghèo khó được thể hiện qua việc chăm sóc bệnh nhân phòng cấp cứu ở bệnh viện, hoạt động tông đồ trong các bộ lạc Thổ dân Mỹ, các vùng truyền giáo ở ngoại quốc, và các hoạt động ngoài đường phố trong các đô thị nơi mà bóng dáng áo nâu của Dòng Phan-xi-cô và ngay cả Đạo Công giáo chưa được nhiều người biết tới.

Xin Xem Thêm

Muc Vu Hựởng Dẫn Tĩnh Tâm

“Hãy đi ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi.” Những lời của Chúa Giê-su trong Phúc âm Thánh Mát-cô thường được xử dụng như một châm ngôn trong đời sống mục vụ hướng dẫn tĩnh tâm hơn 60 năm của các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Trong đời sống mục vụ này, nghỉ ngơi, cầu nguyện, và suy niệm trong khung cảnh an bình và đẹp mang nhiều ý nghĩa hơn là như chỉ mới nghe: là thoát ra khỏi các hoạt động của đời sống và trở nên thụ động.

Xin Xem Thêm

Mục Vụ Giáo Xứ

Đối với các giáo sĩ và tu sĩ Phan-xi-cô, giáo xứ là trung tâm các hoạt động của Giáo Hội.  Giáo sĩ và tu sĩ phục vụ các cộng đồng giáo xứ trong nhiều vai trò khác nhau, tạo ra những khuôn mẫu về chia xẻ trách nhiệm lãnh đạo và các hoạt động mục vụ đa văn hóa.

Xin Xem Thêm

Các Hoạt Động Mục Vụ về Xã Hội

Các hoạt động mục vụ về xã hội trong Tỉnh Dòng St. Barbara chú trọng đến việc phục vụ những khu vực nghèo khó trong các thành phố lớn. Những khu vực nằm trong tầm hoạt động của Tỉnh Dòng gồm có ở San Francisco, Los Angeles, và ở Thành phố Guaymas trong Tiểu bang Sonora ở miền Bắc Mexico.

Xin Xem Thêm

Mục Vụ Cho Người Thổ Dân Mỹ

Từ khi các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô từ miền Trung nước Mỹ đến trong những năm cuối thế kỷ 19, tinh thần truyền giáo bắt đầu được thể hiện nơi các bộ lạc thổ dân Mỹ châu trong vùng Tiểu bang Arizona.  Trong thời gian đầu các giáo sĩ và tu sĩ Dòng đã cố gắng thiết lập các trường học và gia tăng việc tranh đấu cho quyền lợi của người Thổ dân ở cấp chính quyền ở Washington D.C. 

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.