Giáo sĩ Tu sĩ Phan-xi-cô Hoạt Động cho Công Lý là một chương trình hoạt động chung của Tình Dòng Phan-xi-cô St. Barbara và Tỉnh Dòng Đức Mẹ Guadalupe.  Giáo sĩ Tu sĩ Dòng Phan-xi-cô là một cộng đồng tu đức Công giáo mang ơn gọi nhiệt thành sống Phúc âm của Chúa Giê-su Ki-tô theo tinh thần viễn kiến ngày trước của Thánh Phan-xi-cô Assisi.  Chúng tôi hoạt động với những người khác để đề cao công lý, hòa bình, và chăm sóc tạo vật, trong thời kỳ của chúng ta.

Phương Thức

Chúng tôi tìm cách thể hiện công lý, hòa bình, và chăm sóc tạo vật trong chính chúng tôi, trong Giáo Hội, và trong xã hội. Trong truyền thống Phan-xi-cô, sống thể hiện là cách lãnh đạo chú trọng đến việc làm gương và khuyến khích.  Phương thức này tôn trọng và nâng đỡ những người cùng chia xẻ một quan niệm sống theo ơn gọi của mình.  Chúng tôi không tìm cách nói cho người khác biết họ phải làm gì, nhưng thấu hiểu và củng cố nơi mỗi người lời cầu nguyện, lối sống, sự phục vụ, rao giảng và bênh vực quyền lợi mà đối với một số người chính là sự thể hiện tình yêu của Chúa.

Những Người Đồng Hành với Chúng tôi

Chúng tôi chia xẻ những quan niệm này với một đại gia đình Phan-xi-cô nam nữ trên thế giới, các tu sĩ có lời khấn, và giáo dân. Trên bình diện quốc tế chúng tôi cộng tác với Văn Phòng Công Lý Hòa Bình Phan-xi-cô Quốc tế ở Roma của Dòng Phan-xi-cô để thể hiện một gia đình Phan-xi-cô lớn hơn.  Chúng tôi cộng tác với Văn Phòng Franciscans International (Phan-xi-cô Quốc tế), một tổ chức tư có mục đích đưa những quan niệm Phan-xi-cô vào các hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Trên bình diện quốc gia chúng tôi cộng tác với tổ chức Franciscan Action Network để đề cao những quan niệm của chúng tôi.  Nối kết khả năng và tài nguyên chung của Văn Phòng Phan-xi-cô Hoạt Động cho Công Lý, Tỉnh Dòng các Giáo sĩ và Tu sĩ St. Barbara và Tỉnh Dòng Đức Mẹ Guadalupe cung cấp các hoạt động mục vụ cho các giáo xứ, các trung tâm tĩnh tâm, các dịch vụ xã hội, các hoạt động truyền giáo và giáo dục ở California, ở Arizona, ở Oregon, ở Washington, New Mexico, Colorado, ở Texas, và các cơ sở truyền giáo khắp nơi trên thế giới.

Để biết thêm chi tiết:

VP Giáo sĩ Tu sĩ Phan-xi-cô Hoạt Động cho Công Lý
1112 26th Street
Sacramento CA 95816

Trang điện toán: http://franciscansforjustice.org
Email:

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.