Các Hoạt Động Mục Vụ của Chúng tôi

Khi Thánh Phan-xi-cô Assisi bắt đầu cuộc đời phục vụ của Người, tất nhiên Người đã không có một hướng đi rõ rệt. Người ra đi, tiếp xúc với người này người nọ, đồng hành với những người nghèo khó, và không ngờ lập ra một con đường mới cho cuộc sống tu hành. Trong khi những lối sống tu đức từ trước, theo cách thực hành sống chiêm niệm, dựa theo lối sống của các Ki-tô hữu trong các Cộng đồng tiên khởi được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ, thì ngược lại, Thánh Phan-xi-cô dựa vào Phúc âm để thiết lập một lối sống trung thực với hướng đi của Chúa Giê-su. Về sau được biết đến như là một lối sống phục vụ nghèo khó, tự đặt mình vào bàn tay Thiên Chúa một cách khiêm tốn, để rao giảng và nhận ra Tin mừng của Nước Chúa.

Ngày nay các hoạt động Mục vụ của chúng tôi nằm trong 4 lãnh vực:

Các Hoạt Dộng Mục Vụ

Khi Thánh Phan-xi-cô Assisi bắt đầu cuộc đời phục vụ của Người, tất nhiên Người đã không có một hướng đi rõ rệt.  Người ra đi, tiếp xúc với người này người nọ, đồng hành với những người nghèo khó, và không ngờ lập ra một con đường mới cho cuộc sống tu hành.  Trong khi những lối sống tu đức từ trước, theo cách thực hành sống chiêm niệm, dựa theo lối sống của các Ki-tô hữu trong các Cộng đồng tiên khởi được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ, thì ngược lại, Thánh Phan-xi-cô dựa vào Phúc âm để thiết lập một lối sống trung thực với hướng đi của Chúa Giê-su.

Xin Xem Thêm

Các Công Tác Truyền giáo ở Ngoại quốc

Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô hoạt động trong các cơ sở truyền giáo ở ngoại quốc để truyền bá tình yêu của Phúc âm Chúa cũng chính là những hoạt động chính yếu của truyền thống Phan-xi-cô. Thánh Phan-xi-cô đã đặt viễn tượng ở một chân trời có các giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô mang Phúc âm đến những nơi xa xôi trên thế giới, đến những văn hóa xa lạ. 

Xin Xem Thêm

Phần Mộ và Nghĩa Trang

Trong bài hát ca tụng nổi tiếng của Ngài,  mang tựa đề Bài Ca Tạo Vật , Thánh Phan-xi-cô có nói đến “Chị Thần chết” như một người bạn đồng hành đưa chúng ta vào miền tình yêu viên mãn của Thiên Chúa, ở cuối cuộc đời.  Đối với người giáo sĩ tu si Phan-xi-cô, cuôc  hành trình cuối cùng này, cũng như ở giai đoạn nào trong cuộc đời Phúc âm theo chân Thánh Phan-xi-cô và Mẹ Clara, được đánh dấu bằng “tinh thần cầu nguyện và thánh hiến.” 

Xin Xem Thêm

Trường Thần Học Phan-xi-cô

Trường Thần học Phan-xi-cô (FST) là một trường hậu đại học duy nhất ở Bắc Mỹ đứng biệt lập được thiết lập để đáp ứng nhu cầu trí thức của Dòng Phan-xi-cô. Trường mang tính cách độc lập và là một cơ sở giáo dục được công nhận khả năng chuyên nghiệp, Trường được cung ứng các dịch vụ và tài liệu từ Trường Đại Học San Diego. Trường Thần Học Phan-xi-cô tọa lạc trong khuôn viên của Cơ sở Truyền giáo cũ San Luis Rey ở Oceanside, California.

Xin Xem Thêm

Giáo sĩ Tu sĩ Phan-xi-cô Hoạt Động cho Công Lý

Giáo sĩ Tu sĩ Phan-xi-cô Hoạt Động cho Công Lý là một chương trình hoạt động chung của Tình Dòng Phan-xi-cô St. Barbara và Tỉnh Dòng Đức Mẹ Guadalupe.  Giáo sĩ Tu sĩ Dòng Phan-xi-cô là một cộng đồng tu đức Công giáo mang ơn gọi nhiệt thành sống Phúc âm của Chúa Giê-su Ki-tô theo tinh thần viễn kiến ngày trước của Thánh Phan-xi-cô Assisi.  Chúng tôi hoạt động với những người khác để đề cao công lý, hòa bình, và chăm sóc tạo vật, trong thời kỳ của chúng ta.

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.