Thánh Phan-xi-cô dạy các môn đệ của Ngài  phải nuôi dưỡng “tinh thần cầu nguyện và tận hiến” là ưu tiên trong đời sống theo gương Phúc âm mà Ngài đề ra.  Đời sống của người giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô được thể hiện qua đời sống cộng đồng, đời sống cá nhân, và trong cách cân bằng đời sống chiêm niệm và các hoạt động khác.

Cầu Nguyện Cộng Đồng

Giờ Kinh Nhật Tụng

Thánh Phan-xi-cô Assisi thực hiện giờ kinh Nhật Tụng mỗi ngày, cùng với một hay nhiều anh em.  Ngày nay các giáo sĩ và tu sĩ Dòng cùng nhau đọc kinh và cầu nguyện mỗi buổi sáng và buổi chiều.  Chúng tôi cũng hiệp thông cầu nguyện với cả Giáo Hội mỗi ngày, để xin thánh hiến mỗi sáng và mỗi tối qua lời cầu nguyện.

Thánh lễ  Hàng ngày

Mỗi ngày, khi có thể, Thánh Phan-xi-cô và anh em của Ngài đều tham dự Thánh lễ.  Ngày nay các  giáo sĩ và tu sĩ cùng nhau tham dự Thánh lễ mỗi ngày, có khi với cộng đoàn giáo xứ hay với cộng đoàn giáo sĩ và tu sĩ với nhau trong nhà nguyện.

C ầu Nguyện Riêng

Thánh Phan-xi-cô thường cầu nguyện riêng về ban đêm, ở những nơi thanh vắng. Các hang động trên miền đồi núi Assisi là nơi Ngài thường tìm đến cầu nguyện, và ngày nay có nhiều người tìm đến để học cách cầu nguyện của Ngài.

Nhiều giáo sĩ và tu sĩ ngày nay cũng thiực hành nhiều cách cầu nguyện bằng suy niệm, như chương trình Lectio Divina (Đọc và Cầu nguyện) qua việc đọc lời Chúa, một cách sống đặc biệt trong đời sống cầu nguyện của Anh em Dòng Phan-xi-cô. Việc sùng kính Đức Mẹ cũng được thực hành trong đời sống cầu nguyện của Dòng, cùng với các truyền thống đạo đức khác như Đi Đàng Thánh giá và chầu Thánh Thể.

Cân Bằng Đời Sống Chiêm Niệm và Các Hoạt Động Khác

Thánh Phan-xi-cô có lần xin Thầy Sylvester và Chị Clara cầu nguyện để Ngài biết phải theo cách nào: Chiêm niệm hay hành động.  Cả hai người đã trả lời: Tiếp tục các hoạt động tông đồ tích cực nhưng vẫn trung thành với ơn gọi theo đuổi một đời sống chiêm niệm. Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng ngày nay vẫn theo đuổi một đời sống mục vụ trong tinh thần cầu nguyện và tận hiến, và đưa các hoạt động mục vụ và các hoạt động khác vào trong đời sống cầu nguyện.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.