Dòng Ba có đông thành viên nhất trong các Dòng Phan-xi-cô.  Do Thánh Phan-xi-cô thành lập vào năm 1221, vì lúc ấy có nhiều giáo dân nam nữ đã lập gia đình, và các giáo sĩ, muốn xin sống theo cuộc sống mà Thánh Phan-xi-cô đã thiết lập, nhưng họ không đủ điều kiện để vào Dòng Nhất hay Dòng Nhì.  Trong Dòng Ba Phan-xi-cô  cần phân biệt giữa Dòng Ba Thường và Dòng Ba Tại thế.

Dòng Ba Thường

Dần dần một số thành viên Dòng Ba bắt đầu sống cbung trong các cộng đoàn. Và họ tổ chức thành các Hội Dòng có lời khấn khó nghèo, trong sạch, và vâng lời, nay được gọi là Dòng Ba Thường. Các thành viên trong các cộng đoàn này gồm cả nam lẫn nữ, nhưng họ sống riêng biệt theo cộng đoàn nam hoặc nữ. Năm 1447 có sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng chính thức thành lập ngành này, kết hợp một số cộng đoàn với nhau.

Ngày nay có hàng trăm cộng đoàn Dòng Ba Thường trên khắp thế giới, kể cả một số phục vụ trong lãnh thổ địa dư của Tỉnh Dòng St. Barbara, như sau:

Dòng Ba Tại Thế 

Dòng ba Tại thế (tiếng La-tinh Ordo Franciscanus Saecularis), được gọi là Phan-xi-cô Tại thế, gồm các giáo dân có lòng đạo đức.  Các thành viên không sống trong các cộng đoàn, nhưng sống đời sống bình thường ngoài xã hội.  Họ thường quy tụ nhau để sinh hoạt theo định kỳ.  Họ cam kết sống theo Phúc âm và theo gương Thánh Phan-xi-cô.  Để được nhận vào Hội Dòng Ba Phan-xi-cô, thời gian đào luyện từ 18 đến 36 tháng.  Ở Hoa kỳ hiện nay có khoảng 13,000 thành viên Hội Dòng Ba Phan-xi-cô..

  • Để biết thêm chi tiết về các Hội Dòng ở Hoa kỳ xin vào xem: www.nafra-sfo.org.
  • Để liên lạc với một Hội Dòng ở gần có thể gọi 1-800-FRANCIS (1-800-372-6247)  rồi theo sự hướng dẫn, ngườì gọi sẽ được trả lời sau về một Hội Dòng địa phương theo khu vực của mình.

Dòng Phan-xi-cô Anh giáo (SSF)

Để biết thêm chi tiết về các giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô nam nữ thuộc Giáo Hội Anh giáo xin vào xem: www.anglicanfranciscans.org

Dòng Phan-xi-cô Đại Kết

Để biết thêm chi tiết về các giáo sĩ tu sĩ Phan-xi-cô thuộc các giáo hội khác hoặc Dòng Phan-xi-cô thuộc Phái Đại Kết (OEF) xin vào xem: www.oeffranciscans.org

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.