1713 – 1784

Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1713 tại làng Petra thuộc Đảo Majorca nằm ngoài bờ biển Tây Ba Nha, cậu Junipero Serra vào học Trường San Francisco để tu làm linh mục Dòng Anh em Hèn Mọn Phan-xi-cô. Sau khi đậu bằng Tiến sĩ Thần học ở Trường Đại học Chân phước San Ramon Lull, Cha Serra được cử làm Khoa trưởng Phân khoa Thần học. Vinh dự trong lãnh vực trí thức và được nhiều người biết đến như một vị thuyết giảng xuất chúng hứa hẹn một nghề nghiệp sáng chói của Giáo Hội.

Nhưng vào năm 1749 vị giáo sư khôn ngoan và được nhiều người quý mến đã xin đi truyền giáo ở Tân Thế giới (New World), hớn hở nhận khẩu hiệu cho đời mình là:

“Luôn luôn tiến tới – Không bao giờ lùi bước!”

Sau khi xuống tàu ở Vera Cruz , Cha Serra đã đi bộ đến hành hương Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico City.  Trong suốt thời gian 35 năm, cho đến khi Ngài mất vào năm 1784, Cha Serra đã làm việc không ngừng ở Mexico và ở phần đất mà ngày nay ta gọi là California.  Những người nghiên cứu về giai đoạn này đều công nhận Cha Serra là một nhà truyền giáo nhiệt thành và là một người quản trị khôn ngoan đã can đảm đáp lại ơn gọi mang Phúc âm cứu độ đến cho người Thổ dân ở Mexico và California.  Sau nhiều thập niên thu thập các dữ kiện lịch sử và những chứng từ cá nhân liên hệ để phúc trình việc phong Thánh cho Cha Serra, các Cha Dòng Phan-xi-cô thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara đã được kêu gọi đệ trình hồ sơ phong Thánh lên Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và Người đã dự trù phong Thánh cho Cha Serra vì những công nghiệp cao cả và lòng nhiệt thành rao giảng Phúc âm.  Vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô I đã chủ sự lễ phong Thánh đặc biệt ở Washington D.C. và Cha Juniper Serra đã trở thành vị Thánh đầu tiên được phong Thánh ở Hoa kỳ.

Để biết thêm chi tiết về Thánh Junipero Serra và những vấn đề liên hệ đến việc phong Thánh của Ngài xin vào xem trang điện toán: https://www.ncronline.org/blogs/faith-and-justice/junipero-serra-saint-or-not.

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.