Được đặt tên là Chiara Offreduccio (1193-1253), Thánh Clara sinh ra từ một gia đình quý tộc, thuộc giai cấp có ảnh hưởng về xã hội và kinh tế trong vùng Assisi vào cuối thời gian Trung cổ. Do vậy gia đình Thánh Clara tự nhiên đối nghịch với giai cấp trung lưu như gia đình của Thánh Phan-xi-cô. Vì có sự nổi dậy của giới thường dân vào năm 1198, gia đình của Thánh Clara bị trục xuất khỏi Assisi cho tới năm 1205.

Sau khi trở về lại Assisi, cô Clara ngày càng tỏ ra sốt sắng trong đời sống cầu nguyện, sám hối, làm việc bác ái, quyết sống độc thân chứ không màng cuộc sống hôn nhân lợi lộc. Phan-xi-cô nghe tiếng về nhân đức của cô nên tìm cách liên lạc nói chuyện, và vào ngày Chúa nhật lễ Lá năm 1212 cô Clara từ bỏ gia đình để đi theo cuộc sống của Phan-xi-cô.

Phan-xi-cô thuyết phục được Clara và một vài phụ nữ quý tộc cùng theo cô ở Nhà thờ Thánh Damiano ngay bên ngoài Assisi, thảo ra một bản văn ngắn cho cuộc sống cho các “Chị Nghèo khó” này. Vào khoảng năm 1228 Đức Giáo Hoàng Grêgoriô IX đã thay thế bản văn này bằng các luật lệ do Ngài thảo ra. Tuy nhiên Chị Clara vẫn tìm cách muốn theo dự kiến của mình để sống đời sống do Phan-xi-cô thiết lập. Trước khi Chị mất vào năm 1253 Đức Giáo Hoàng Innocent IV đã chấp thuận luật Dòng do Chị soạn ra, duy trì những cam kết về đời sống nghèo khó mà Chị đã suốt đời đi theo như một nữ tu. Đây là lần đầu tiên một luật Dòng như thế, do một phụ nữ soạn thảo, được Giáo Hội chấp nhận.

Sau khi được phong Thánh (lễ kính vào ngày 11 tháng 8), các chị em của Thánh Clara được gọi là Dòng Thánh Clara, hay là “Dòng Thánh Clara Khó Nghèo.” Cũng như Dòng Anh em Hèn Mọn, Dòng Thánh Clara Khó Nghèo cũng đã trải qua một vài cải tổ, đáng kể nhất là việc cải tổ của Thánh Colette ở Corbie vào thế kỷ 15.

Dòng Thánh Clara Khó Nghèo phối hợp các cơ cấu tổ chức của đời sống tu viện với các ưu điểm của Dòng Phan-xi-cô, chú trọng đến quan niệm sống giản dị và tình chị em. Mỗi tu viện tự quản trị một cách độc lập, tuy trong thời gian gần đây đã có sự liên kết để hoạch định về đào luyện. Các nữ tu chú tâm về chiêm niệm, sống đời sống cầu nguyện và sinh sống bằng các việc lao động.

Trong khu vực lãnh thổ của Tỉnh Dòng St. Barbara có một số tu viện Dòng Thánh Clara Khó Nghèo, và các giáo sĩ tu sĩ sẵn sàng giúp trong các hoạt động thiêng liêng.

Dựa theo tài liệu trên trang điện toán của Tỉnh Dòng Holy Name.