Câu Truyện về Dòng Phan-xi-cô

Kể từ ngày Thánh Phan-xi-cô qua đời cách đây gần 800 năm, câu chuyện về Thánh Phan-xi-cô đã làm sống động nơi nhiều nghệ sĩ, nhiều nhà thần học, nhiều nhạc sĩ, và nhiều người thuộc mọi tôn giáo. Trong thời đại của chúng ta, câu chuyện về Thánh Phan-xi-cô vẫn tiếp tục gây cảm hứng nơi nhiều thanh niên Công giáo về một đời sống tu đức Dòng Anh em Hèn Mọn, khi họ đặt tay mình vào tay của vị Giám tỉnh Dòng và tuyên khấn.

Luật Dòng và đời sống của Anh em Hèn Mọn là thế: Là tôn trọng Phúc âm của Chúa Giê-su Ki-tô, bằng việc sống vâng lời, từ bỏ mọi sự, và sống trong sạch.

Cách tổ chức Dòng Anh em Hèn Mọn ở miền Tây Hoa kỳ là Tỉnh Dòng Saint Barbara. Dòng Anh em Hèn Mọn trên thế giới được đặt dưới sự điều hành của vị Tổng quyền Dòng ở Rô-ma, Đấng thứ 120 kế vị Thánh Phan-xi-cô.

Dòng Anh em Hèn Mọn thuộc Tình Dòng St. Barbara sống và hoạt động ở các tiểu bang California, Arizona, Oregon, và Washington, và với các cộng đồng gồm mọi sắc dân, mọi văn hóa, và điều kiện kinh tế khác nhau. Chúng tôi cũng phục vụ ở Đất thánh, ở Mexico, ở Nga, và ở các bộ lạc người thổ dân Mỹ ở miền Tây Nam Hoa kỳ.

Những Quan niệm Sống Chúng tôi Theo Đuổi

Cầu Nguyện: Nhận phép Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống, và trong kinh nghiệm cá nhân và cộng đồng sống kết hợp với Chúa, Dòng Anh em Hèn Mọn thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara lấy đời sống cầu nguyện làm căn bản cho ơn gọi Dòng Phan-xi-cô.  Chúng tôi hằng tìm kiếm sự kết hợp mật thiết với Chúa và với anh em trong Chúa Giê-su Ki-tô.

Tình Anh em: Là anh em thương yêu và nâng đỡ nhau, Dòng Anh em Hèn Mọn thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara trân trọng sự liên kết vượt qua giới hạn liên đới gia đình, chủng tộc, và văn hóa.  Ơn gọi trong tình anh em của chúng tôi vượt ra khỏi giới hạn Dòng, vì nhận ra rằng tất cả đều là anh chị em con Chúa và do Chúa tạo dựng.

Niềm Vui: Để niềm vui của Thầy ở lại trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn (Gn. 15: 11).  Là môn đệ Chúa Ki-tô và tiếp nối truyền thống của người thanh niên nghèo Thành Assisi, các Anh em Hèn Mọn thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara được gọi qua niềm vui trong tâm tình cảm mến và tri ân về mọi ân huệ Chúa ban.

Phục Vụ: Được cảm hóa và biến đổi qua Phúc âm, Anh em Hèn Mọn thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara tận hiến cuộc đời qua việc phục vụ trong yêu thương.  Chúng tôi theo đưổi việc đáp ứng nhu cầu của những người chúng tôi gặp bằng việc chăm sóc họ, mưu tìm công lý, nhân ái, và thực thi tinh thần khiêm tốn.

Lịch sử của Chúng tôi

Dòng Anh em Phan-xi-cô (OFM) ở miền Tây Hoa kỳ thuộc Dòng Anh em Hèn Mọn là một Cộng đồng Giáo sĩ và Tu sĩ của Giáo Hội Công giáo do Thánh Phan-xi-cô Assisi thành lệp năm 1209. Từ khi được thiết lập năm 1915, Tỉnh Dòng St. Barbara đặt trụ sở chính ở Oakland, California, và đã dấn thân hoạt động trong nhiều lãnh vực, dưới sự hướng dẫn của nhiều vị lãnh đạo Dòng hăng say và mang nhiều sắc thái.

Xin Xem Thêm

Đời Sống Cộng Đồng

Kinh nguyện hàng ngày, nói chuyện với nhau, chia sẻ đời sống Đức tin, làm việc nhà, ăn uống, giải trí, và giúp đỡ nhau là những hoạt động thường ngày trong đời sống của một cộng đồng giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô. Niềm vui, những khó khăn và những kinh nghiệm sống cộng đồng đều là nền tảng của cuộc sống khiêm tốn và cải hóa nội tâm, những nhân đức gìn giữ các hoạt động mục vụ của người giáo sĩ, tu sĩ Phan-xi-cô được trung thực.

Xin Xem Thêm

Tinh Thần Cầu Nguyện và Tận Hiến

Thánh Phan-xi-cô dạy các môn đệ của Ngài  phải nuôi dưỡng “tinh thần cầu nguyện và tận hiến” là ưu tiên trong đời sống theo gương Phúc âm mà Ngài đề ra.  Đời sống của người giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô được thể hiện qua đời sống cộng đồng, đời sống cá nhân, và trong cách cân bằng đời sống chiêm niệm và các hoạt động khác.

Xin Xem Thêm

Dời Sống Mục Vụ

Khi Thánh Phan-xi-cô Assisi bắt đầu cuộc đời phục vụ của Người, tất nhiên Người đã không có một hướng đi rõ rệt.  Người ra đi, tiếp xúc với người này người nọ, đồng hành với những người nghèo khó, và không ngờ lập ra một con đường mới cho cuộc sống tu hành.  Trong khi những lối sống tu đức từ trước, theo cách thực hành sống chiêm niệm, dựa theo lối sống của các Ki-tô hữu trong các Cộng đồng tiên khởi được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ, thì ngược lại, Thánh Phan-xi-cô dựa vào Phúc âm để thiết lập một lối sống trung thực với hướng đi của Chúa Giê-su. 

Xin Xem Thêm

Các vị Lãnh Đạo

Các vị lãnh đạo trong Tỉnh Dòng mang trách nhiệm hỗ trợ các giáo sĩ và tu sĩ trong các hoạt động tương trợ, các hoạt động trí thức, các hoạt động thiêng liêng và mục vụ, từ việc thâu nhận và huấn luyện các thành viên mới để săn sóc người già, người đau yếu bệnh tật và các giáo sĩ và tu sĩ đã về hưu. Các vị lãnh đạo còn có trách nhiệm chăm sóc mục vụ và các chương trình học vấn và huấn luyện của các tu sĩ và giáo sĩ, chương trình thiêng liệng, cũng như phối hợp với các giáo sĩ và tu sĩ địa phương trong việc quản trị các công tác mục vụ mà Tỉnh Dòng được giao phó.

Xin Xem Thêm

ĐIỂM QUAN TRỌNG

Các Sinh Hoạt

No events scheduled at this time.