Giáo sĩ Tu sĩ Tỉnh Dòng St. Barbara thuộc Dòng Anh em Hèn Mọn Phan-xi-cô (OFM) là một Dòng tu nam thuộc Giáo Hội Công giáo La mã. Xuất phát từ nhiều văn hóa khác biệt, họ cam kết phục vụ người nghèo và cổ võ công lý, hòa bình, chăm sóc tạo vật, và hòa giải. Họ thi hành sứ mệnh của mình trong niềm vui hăng say và trong tinh thần của Thánh Phan-xi-cô Assisi.

Tỉnh Dòng St. Barbara là một trong 7 Tỉnh Dòng Phan-xi-cô ở Hoa kỳ, được thiết lập vào năm 1915. Các giáo sĩ tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara sinh sống và làm việc ở các tiểu bang California, Arizona, Oregon, và Washington, phục vụ các cộng đồng gồm nhiều sắc dân khác nhau, văn hóa khác nhau, và đời sống kinh tế khác nhau. Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng cũng còn phục vụ trong các bộ tộc người thổ dân Mỹ ở miền Tây Nam Hoa kỳ và các cơ sở truyền giáo ở Mexico, ở Nga, và ở Đất thánh.

Để biết thêm chi tiết, xin xem đoạn video, “Một Ngày Sống Của Thày Dòng Phan-xi-cô”, với những hình ảnh được chụp bởi Peter Jordan. BẤM VÔ ĐÂY ĐỂ XEM.